18 Jul, 2024

Logické analyzátory

Logické analyzátory, ktoré sa pripájajú k počítaču.

  • 32 kanálový logický analyzátor
  • vzorkovacia frekvencia až 100MHz
  • dĺžka záznamu 524280 32-bitových slov
  • programové vybavenie pre meranie a analýzu digitálnych signálov
  • pripojenie k PC cez paralelný port (EPP) alebo USB

Logický analyzátor ETC M611 je balík technických a programových prostriedkov, ktorý vytvára po pripojení k počítaču 32 kanálový logický analyzátor so vzorkovaním až 100MHz. Maximálna dĺžka záznamu je 524280 32-bitových slov.