18 Jul, 2024

Typovo orientované súpravy

Súpravy s požadovaným typom meracieho prístroja vybavené typickým príslušenstvom
potrebným pre meranie.

Jadro súpravy tvorí generátor ľubovoľných priebehov M531. Je doplnený o príslušenstvo tak, aby bol použiteľný pre čo najširšiu skupinu meraní.

Prístroj je montovaný v odolnej, recyklovateľnej kovovej krabičke.

Elektronika prístroja je (tak, ako je to u všetkých prístrojov ETC) navrhnutá s ohľadom na spoľahlivosť. Každý prístroj prechádza automatickou kalibráciou, ktorá je potvrdená kalibračným certifikátom.

Generátor je vybavený aj vysokoúrovňovým výstupom schopným generovať signál amplitúdy 25 V. K tomu, aby tento výstup fungoval, je potrebné generátor napájať z adaptéra. Adaptér je vybavený vymeniteľnými zásuvkami pre použitie v Európe, USA, Anglicku a Austrálii.

Osciloskop M574 je pokračovateľom rodiny M520. Je navrhnutý tak, aby uspokojil zákazníka, ktorý potrebuje spoľahlivý prístroj vhodný na všetky bežné merania, ale aj na tie, ktoré vyžadujú dlhý záznam. Interná pamäť s kapacitou 1MS na každý kanál umožňuje detailnú analýzu dlhých a rýchlych udalostí (ako je napríklad digitálna komunikácia).

Progresívny dizajn osciloskopu M595 je raritou v tejto kategórii. Ponúka extrémne vysokú vzorkovaciu rýchlosť v reálnom čase (1GS/s pre jeden a 500MS/s pre oba kanály). Moderne konštruované vstupné zosilňovače zabezpečujú šírku pásma až 350 MHz. Zariadenie je napájané z adaptéru, ktorý je vybavený vymeniteľnými zásuvkami pre použitie v Európe, USA, Anglicku a Austrálii.

Osciloskop M774 je unikátny tým, že meracie vstupy sú galvanicky oddelené od riadiaceho počítača. Izolácia vstupov prináša zvýšenú bezpečnosť pri meraní napätí, ktorých hodnota je nad bezpečnou hranicou a tiež znižuje úroveň rušivých napätí, vznikajúcich v dôsledku niekoľkonásobného zemnenia.

Tento prístroj je perfektný pre meranie v zložitých systémoch, kde je pravdepodobnosť chybného zapojenia meracích vstupov vysoká. M774 je tiež ideálny pre merania energetických systémov, pretože izolácia vstupných obvodov a možnosť bezpečnostného uzemnenia mechaniky výrazne znižuje pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom.

Rodina M520 ponúka šesť spoľahlivých prístrojov vhodných pre väčšinu meraní. Tieto prístroje sú optimalizované na pomer výkon/cena.

Prístroje sú montované v odolnej, recyklovateľnej kovovej krabičke.

Elektronika prístrojov je (tak, ako je to u všetkých prístrojov ETC) navrhnutá s ohľadom na spoľahlivosť. Každý prístroj prechádza automatickou kalibráciou, ktorá je potvrdená kalibračným certifikátom.

Rozhranie USB 2.0, ktoré používajú tieto prístroje na komunikáciu a napájanie, umožňuje takú rýchlosť kreslenia priebehov, ktorá je zrovnateľná s prístrojmi stolového typu. V prípade, že riadiaci počítač ponúka iba rozhranie USB 1.1, zvolí prístroj tento typ komunikácie.