18 Jul, 2024

Meracie sondy

Meracie a osciloskopické sondy

  • Prepínateľný deliaci pomer 1:1 / 1:10
  • Chyba zosilnenia < 1%
  • Pracovné súčtové napätie +-120V
  • Maximálne vstupné napätie +-500V
  • Napájanie z batérie, alebo adaptéra
  • Kompatibilná so všetkými osciloskopmi

Diferenciálna sonda EA132 je doplnkové zariadenie, ktoré je možné prevádzkovať s každým osciloskopom, ktorý má štandardné vstupy. Pomocou BNC konektora je pripojiteľná na ktorýkoľvek vstup osciloskopu so vstupným odporom väčším, ako 20 kΩ. Je napájaná 9V batériou, alebo sieťovým adaptérom, ktorý je súčasťou balenia.

Diferenciálna sonda s extrémne vysokým pracovným súčtovým napätím