18 Jul, 2024

Logická sonda EA112

Používané s: M611

Počet kanálov 8
Oneskorenie < 35ns ak 0.25V < |Ui-UT| < 2V
< 40ns ak 2V < |Ui-UT| < 5V
< 60ns ak 5V < |Ui-UT| < 10V
< 120ns ak 10V < |Ui-UT| < 15V
kde Ui je napätie pred zmenou a UT je prahové napätie
Prahové napätie -5V až +5V s krokom < 40mV
Presnosť nastavenia +-100mV +- 2%
Rozsah vstupných napätí +-15V

Potrebné doplnky: EA327/8S alebo EA328