18 Jul, 2024

A631/E

Používané s: M631
Popis: A631/E spolu s M631/E umožňujú generovať 16-bitové digitálne slová s maximálnou frekvenciou 50MHz. A631/E je možné použiť len s externou verziou M631.