18 Jul, 2024

Obsah súpravy na meranie v energetike

Univerzálna osciloskopická súprava Univerzálna osciloskopická súprava
Kat. číslo  
Popis
M774/RM 1x Galvanicky oddelený 150 MHz digitálny pamäťový osciloskop s pomalobežným režimom
E218 1x Kábel USB 2.0/1,8m
E252/15 2x Osciloskopická sonda 150 MHz/1:100, 1,2m
E261/20 1x Prepínateľná osciloskopická sonda 200 MHz/1:1:10, 1,2m
E771 1x Uzemňovací kábel
1x CD s programovým vybavením a manuálmi
1x Inštalačný leták
1x Varovné letáky
1x Kalibračný certifikát
1x Deklarácia o zhode