18 Jul, 2024

M774 Technická špecifikácia

Vertikálny vychyľovací systém

Počet dielikov 8
Počet bodov na dielik 32
Citlivosť Nezávisle nastaviteľná pre oba kanály v rozsahu 10mV/d až 5V/d s krokom 1-2-5
Chyba citlivosti +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Rozlišovacia schopnosť 8 bitov (0,39%)
Frekvenčný rozsah (-3dB) DC: 0-150 MHz, AC: 1.2 Hz-150 MHz
Predĺženie hrany impulzu max. 2.4 ns
Separácia kanálov min. -60 dB v celom frekvenčnom rozsahu
Vstupný odpor 1 MOhm +5 %, -2 %
Kompenzácia nepresnosti vstupného odporu Digitálna na absolútnu presnosť zobrazenia +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Vstupná kapacita 28 pF +- 2pF
Chyba nastavenia nuly +- 2% z rozsahu
Maximálne pripojiteľné napätie +- 200V na ľubovoľnom rozsahu do frekvencie 100 kHz

Spúšťacie obvody

Usporiadanie Dvojúrovňový spúšťací systém
Zdroje signálu pre primárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Zdroje signálu pre sekundárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Nastavenie prahu spúšťania Kanál A a kanál B v celom rozsahu obrazovky. Externý spúšťací vstup pevne na asi 1.5V
Nastavenie aktívnej zmeny Nábežná, alebo záverná hrana pre každý vstup nezávisle
Minimálna perióda spúšťacích impulzov 5 ns
Minimálna dĺžka spúšťacích impulzov 2.5 ns
Maximálne pripojiteľné napätie na externý vstup V rozsahu -10V až +13V do frekvencie 20 kHz
Úpravy synchronizačných signálov Digitálny filter s možnosťou nastavenia doby trvania platného synchronizačného impulzu až 131072*Ts pre každú úroveň a čítač počtu opakovaní platnej spúšťacej udalosti nastaviteľný v rozsahu 1 až 32768 pre každú úroveň. Funkcia HOLD-OFF nastaviteľná na až 1048576*Ts v vypínateľným automatickým režimom, ktorý zabezpečí zber správneho počtu dát pred spúšťacou udalosťou. (Ts - aktuálna perióda vzorkovania)

Vzorkovací systém

Počet dielikov 10
Počet bodov na dielik 50
Režim činnosti Zber a zobrazovanie pred a po spúšťacej udalosti s plynulým nastavením polohy okamihu spúšťania
Dĺžka záznamu nastaviteľná od 1024 po 1048576 (1M) vzoriek pre každý kanál
Rozsah nastavenia časovej základne v režime 1:1 5 ns/d až 100 ms/d v krokoch 1-2-5
Rozsah nastavenia časovej základne s využitím Zoom (Celková dĺžka záznamu) 625 ps/d až 204.8 s/d
Presnosť časovej základne 0.01 % do rozsahu 100ns/d a 0.5 % pre rozsahy 50ns/d až 5 ns/d
Rozsah vzorkovacej frekvencie v reálnom čase 1kHz až 100 MHz
Rozsah ekvivalentnej vzorkovacej frekvencie 1kHz až 10 GHz
Rozsah zobrazenia priebehu vzhľadom na spúšťaciu udalosť 1048576 vzoriek pred a 1048576 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 1048576 vzoriek

Kompenzačný generátor

Výstupný konektor BNC, alternatívne k externému spúšťaciemu vstupu
Výstupná impedancia 1 kOhm paralelne so sériovou kombináciou 10nF a asi 50 Ohm
Tvar výstupného signálu Obdĺžnik striedy 1:1
Frekvencia výst. signálu 1465 Hz
Výst. napätie naprázdno 3.3V +- 5%

Napájanie

Zdroj napájania USB rozhranie počítača cez štandardný USB kábel (spoločný potenciál (zem) napájania je oddelený od spoločného potenciálu (zeme) meracích vstupov)
Maximálny odber 470 mA

Izolačné charakteristiky

Rozsah povoleného napätia 500Vš, pričom súčin napätia [V] a frekvencie [Hz] nesmie presiahnuť 50000 [V Hz]
Izolačný odpor > 2 GOhm
Kapacita cca. 150pF

Rozmery a hmotnosť

Rozmery bez konektorov a nožičiek (D x Š x V) 165 x 111 x 35 mm
Rozmery s konektormi a nožičkami (D x Š x V) 182 x 111 x 39 mm
Hmotnosť 550 g