18 Jul, 2024

ETC s.r.o.

ETC s.r.o. je spoločnosť zameraná na vývoj a produkciu elektronických zariadení najmä z oblasti merania, testovania, komunikácia a počítačov. Zaoberáme sa tiež vývojom software a firmware. Spoločnosť bola založená 1. januára 1996.

Aktivity spoločnosti ETC sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

  1. vývoj, výroba a predaj meracích zariadení pripojiteľných k PC
  2. návrh, vývoj a výroba elektronických zariadení podľa zadania zákazníkov. Ide najmä o riadiace počítače, komunikačné počitače, špeciálne prídavné zariadenia, testovacie a meracie systémy.

Spoločnosť úzko spolupracuje so Žilinskou Univerzitou. Využíva moderné technológie a súčiastky vo vývojovom a výrobnom procese. Číslicová časť je väčšinou implementovaná do obvodov typu FPGA alebo CPLD. Povrchová montáž (SMT) je široko využívaná vo výrobnom procese.

Služby

  • poradenské služby pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia
  • vypracovanie projektu a presnej špecifikácie celého projektu
  • vývoj technického (hardware, firmware), ako i programového vybavenia (software)
  • vývoj a výroba oživovacích a iných „podporných“ technických a programových prostriedkov pre výrobu
  • vypracovanie výrobnej a užívateľskej dokumentácie
  • výroba prototypov a overovacích sérií
  • opakovaná sériová výroba

Trhy

Produkty spoločnosti ETC s.r.o. sú exportované do celého sveta. ETC s.r.o. má distribútorov v mnohých krajinách. Všetky produkty ETC majú CE certifikát.