25 May, 2024
Search
  • Je možné merať súčasne s rôznymi typmi sond?

    Áno. K analyzátoru M611 je možné pripojiť štyri sondy (každá pre 8 kanálov). Každá z týchto sond môže byť iného typu, pričom programové vybavenie rozozná o akú sondu ide a ponúkne možnosti pre jej ovládanie.

    Vytvorené dňa 16/03/2012 v Logické analyzátory

    Pomohli sme Vám?