18 Jul, 2024

Development kit

Development kit je súbor knižníc a príkladov umožňujúcich vytvárať vlastné aplikácie. Tieto knižnice poskytujú prístup ku všetkým možnostiam.

Development kit obsahuje knižnice pre operačné systémy Win98SE, WinME, Win2000, Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10(1903). Obsahuje tiež podrobný popis knižníc a príklady použitia pod programovacími jazykmi Inprise Delphi, Borland C++ a Microsoft Visual Basic.