17 Jun, 2024

M531 generátor ľubovoľných priebehov

  • Kompatibilné s USB 2.0 a USB 1.1
  • Rýchly nízkonapäťový výstup (L)
  • Vysokonapäťový výstup (H - až do 50Vpp)
  • 12 bitový DA prevodník
  • Vzorkovacia frekvencia do 100MS/s
  • Napájaný z USB (externý zdroj napájania je potrebný len pri zapnutí vysokonapäťového výstupu (H)
  • Malé rozmery a hmotnosť
  • Programové vybavenie pre Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10(1903)

Generátor ľubovoľných priebehov M531 je členom rodiny prístrojov ETC Measuring Lab 3 (EML3).

M531 je jednokanálový generátor ľubovoľných priebehov využívajúci USB 2.0 resp. USB 1.1. Generátor má dva výstupy: oba generujú ten istý priebeh, líšia sa úrovňou napätia. Nízkonapäťový výstup (L) má výstupnú impedanciu 50ohm a maximálne napätie špička-špička 9V. Žiadny externý zdroj nie je potrebný pre generovanie na nízkonapäťovom výstupe. Vysokonapäťový výstup má výstupnú impedanciu 600ohm a maximálne napätie špička-špička 50V. Externý zdroj energie (súčasť dodávky) je potrebný pre generovanie na vysokonapäťovom výstupe.

Súčasťou dodávky je výkonné programové vybavenie. Všetky bežné nastavenia generátora sú prístupné na hlavnom okne a sú ľahko dostupné pomocou myši. Programové vybavenie je navrhnuté s dôrazom na jednoduché a intuitívne ovládanie.

Knižnica priebehov obsahuje niekoľko preddefinovaných priebehov (sínus, trojuholník, pílu, obdĺžnik). Nové priebehy je možné vytvoriť (resp. modifikovať existujúce) pomocou integrovaných editorov (ručný editor, matematický editor, editor štandardných priebehov). Programové vybavenie dokáže importovať dáta z ASCII formátu (napr. z Matlabu, Excelu a iných aplikácii, ktoré podporujú tento formát).

K dispozícii je jeden doplnkový balík programového vybavenia: development kit pre M530, ktorý umožňuje vytvorenie vlastných aplikácii, ktoré využívajú zariadenie M530.