18 Jul, 2024

EA500-0 - Ovládací panel pre USB osciloskopy

Umožňuje ovládanie všetkých dôležitých funkcií

  • Ovládanie pomocou myši, alebo klávesnice zostáva aktívne
  • K počítaču sa pripája cez rozhranie USB
  • Napájaný z USB

Používatelia, ktorí používajú počítač (notebook) ako základný pracovný nástroj a majú ho neustále k dispozícii, ocenia výhody USB osciloskopov, ako sú malé rozmery a jednoduchá archivácia nameraných priebehov. Pri práci v teréne sa však nie vždy nájde také miesto pre notebook, ktoré by dovoľovalo pohodlnú manipuláciu s myšou a zároveň umožňovalo prístup k meranému objektu. Spoločnosť ETC s.r.o. ponúka riešenie vo forme ovládacieho panela, ktorý sa pripája k počítaču USB káblom a umožňuje ovládanie ktoréhokoľvek osciloskopu ETC z rodín M520, M570, M590 a M700.

Panel je riešený tak, aby sa pohodlne dal držať v ruke, pripnúť na opasok, alebo „clipboard“, kde môžu byť informácie o meranom objekte, alebo jednoducho postaviť na stôl vo vodorovnej, alebo šikmej polohe. Pri používaní panela zostávajú všetky pôvodné ovládacie možnosti osciloskopu zachované a teda ovládanie panelom, myšou, alebo klávesovými skratkami je možné kombinovať. Používateľ môže pred meraním uložiť notebook na bezpečné miesto tak, aby mohol sledovať jeho obrazovku, USB osciloskop dať na iné vhodné miesto pre meranie a jediné, čo potrebuje mať po ruke je ovládací panel. Panel je možné použiť ako s novým, tak i ľubovoľne starým osciloskopom. Postačí nainštalovať program Scope 4.0. Ovládací panel EA500-0 nie je viazaný na sériové číslo osciloskopu a je ho možné používať s ľubovoľným počtom prístrojov rôznych typov.

Niektoré ovládacie prvky (gombíky) panela majú dvojakú funkciu. Zatiaľ, čo jedna funkcia súvisí s otáčaním prvku, iná je priradená jeho stlačeniu. Tak napríklad otáčaním gombíka je možné nastavovať vertikálnu polohu stopy, a jeho stlačením prepínať väzbu kanálu (AC/DC).

Panel poslúži servisným technikom v teréne, ale aj tým, ktorí svoj USB osciloskop radšej ovládajú klasickými ovládacími prvkami.