17 Jun, 2024

M520 Rodina osciloskopov

Rodina osciloskopov M520 patrí do skupiny prístrojov ETC Measuring Lab 3 (EML3). Poskytuje široký výber zariadení a umožňuje voľbu prístroja podľa potrieb. Ponúka vynikajúci pomer výkon/cena.

Všetky zariadenia rodiny M520 majú veľmi jednoduchú a intuitívnu inštaláciu a obsluhu, dokážu sa prispôsobiť rozlíšeniu Vašej obrazovky (od 800x600 nahor). Sú napájané priamo z USB.

Rodina osciloskopov M520 obsahuje šesť USB osciloskopov. Majú rovnaké rozmery 106 x 163 x 35 mm (bez konektorov a nožičiek), ale rozličné parametre a cenu. Všetky osciloskopy majú dva vertikálne kanály s rozlišovacou schopnosťou 8 bit a rozsahmi od 10mV/div do 5V/div s krokom 1-2-5. Sú plne kompatibilné s USB 2.0 a USB 1.1 a vhodné pre mobilné použitie, pretože sú napájané priamo z USB, teda nie je potrebné žiadne externé napájanie.

Prístoje poskytujú mnoho možností, ktoré sú v tejto cenovej kategórii ojedinelé. Napríklad:

  • Dvojúrovňový spúšťací systém vybavený na každej úrovni digitálnym filtrom krátkych impulzov a čítačom výskytu, ktorý je vhodný pre definíciu zložitých spúšťacích udalostí (napr. zobrazenie vybraného riadku video signálu).
  • Virtuálna pamäť veľkosti 63000 vzoriek. Táto umožňuje oneskoriť zber dát od spúšťacej udalosti o maximálne 63000 vzoriek.
  • Jednoduchý a komplexný režim spúšťania. Jednoduchý režim je vhodný pre začiatočníkov, kým komplexný umožňuje využiť všetky možnosti spúšťacieho systému.

Štandardné spúšťacie možnosti, ako je zber dát pred spúšťacou udalosťou, spúšťanie z kanálu A, kanálu B a externého vstupu alebo nastavenie prahovej úrovne pre oba kanály v rámci celého rozsahu sú tiež k dispozícii.

Vertikálny vychyľovací systém je vybavený všetkými štandardnými funkciami ako je prepínač AC/DC, uzemnenie vstupov alebo voľba deliaceho pomeru vstupnej sondy (1:1, 1:10, 1:100). Oba kanály vydržia napätie +-200 V bez ohľadu na zvolený rozsah.

Funkcia digitálneho tienenia, ktorá po aktivovaní odstráni asynchrónny šum z meraného priebehu bez vplyvu na frekvenčnú charakteristiku je súčasťou vertikálneho vychyľovacieho systému.

Použitím metódy náhodného vzorkovania je horizontálny vychyľovací systém schopný dosiahnuť ekvivalentnú vzorkovaciu frekvenciu až 20GS/s. Obsahuje tiež funkciu zoom s pomerom 10:1 až 1:16. Najrýchlejšia časová základňa je 200ps/div v režime 10:1 alebo 2ns/div v režime 1:1.

Štandardné programové vybavenie, ktoré umožňuje ovládať všetky funkcie zariadenia je k dispozícii na webstránke ETC a je zdarma. Ak budete používať najnovšiu verziu programového vybavenia, Vaše technické vybavenie bude tiež aktuálne, pretože veľká časť technického vybavenia je konfigurovaná pomocou programového vybavenia.

Ak chcete ovládať zariadenie z rodiny M520 pomocou vlastnej aplikácie, môžete použiť M520DK API. Funguje s nasledovnými operačnými systémami: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP , Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10(1903).

Pomalobežný režim osciloskopu rodiny M520 (doplnkové programové vybavenie) umožnuje využiť osciloskop ako zapisovač.

Krátke porovnanie zariadení rodiny M520 nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Typ Frekvenčná charakteristika vstupných zosilňovačov Max. vzorkovacia frekvencia v reálnom čase Max. ekvivalentná vzorkovacia frekvencia Veľkosť pamäte pre každý kanál
M521 60MHz 50MS/s 5GS/s 4K
M522 60MHz 50MS/s 5GS/s 8K
M523 120MHz 100MS/s 10GS/s 4K
M524 120MHz Výroba ukončená 10GS/s 8K
M525 150MHz Výroba ukončená 20GS/s 4K
M526 150MHz 200MS/s 20GS/s 8K

Všetky ceny sú bez DPH, EXW Žilina.