18 Jul, 2024

ET 091 Školský pracovný modul

  • ET 091Podporuje rozhranie USB 2.0 a USB 1.1
  • Nevyžaduje zvláštny napájací zdroj
  • Umožňuje vytvárať jednoduché zapojenia bez spájkovania
  • Je použiteľný v individuálnom, alebo sieťovom režime
  • Umožňuje centrálny dohľad učiteľa nad prácou jednotlivých študentov

Školský pracovný modul ET 091 je navrhnutý, ako cenovo nenáročný pracovný prostriedok študenta na laboratórnych cvičeniach. Je pripojený k počítaču cez rozhranie USB, ktoré slúži aj ako zdroj napájania.  Pracovný modul ponúka nasledujúce možnosti:

-- Realizáciu jednoduchých elektronických obvodov pomocou nepájivého kontaktného poľa.
-- Zdroj napájania +5V/0,3A s poistkou proti preťaženiu.
-- Generátor funkcií sínus, trojuholník, obdĺžnik.
-- Vysielač a prijímač asynchrónnej sériovej komunikácie.
-- Presný nastaviteľný zdroj referenčného napätia.
-- Poskytuje riadený spínač použiteľný pri pokusoch s prechodovými javmi.
-- Je vybavený výkonovým zosilňovačom vhodným pre pokusy s akustickými signálmi

Súčasťou školského pracovného modulu ET 091 je aj programové vybavenie pracujúce pod operačnými systémami Windows. Umožňuje individuálne ovládanie všetkých prvkov modulu tak, aby boli použiteľné pre nezávislú prácu jednotlivca. Podporuje však aj skupinu modulov zapojených do siete v rámci laboratórnych cvičení. V takomto prípade umožňuje učiteľovi zadávanie úloh jednotlivým študentským pracoviskám, a študentom ohlásiť ich splnenie. 

Úlohy je možné zapísať v programovacom jazyku "Java script" čo umožňuje nielen staticky nastaviť jednotlivé funkcie modulu, ale aj vytvoriť časovo závislú postupnosť, ktorá predstavuje komplex meniacich sa signálov. Umožňuje to generovanie zložitých udalostí, ktoré môžu emulovať správanie sa zložitých technologických celkov.