18 Jul, 2024

Príklad študijných materiálov

Laboratóriá kategórie C sú podporované študijnými materiálm. Sú v digitálnej forme, jednak ako súbory formátu PDF, ako i editovateľné súbory formátu DOC. Všetky študijné materiály sú vo forme laboratórnych cvičení. Učiteľ ich môže v budúcnosti bez obmedzenia editovať a používať vo svojej pedagogickej praxi. Okrem materiálov grafického charakteru obdrží každý účastník digitálne súbory nastavujúce osciloskop a laboratórny modul ET091 do konfigurácie zodpovedajúcej riešeniu príslušnej úlohy.

Príklad študijného materiálu je možné stiahnuť.