29 Nov, 2023

M526 Technická Špecifikácia

Vertikálny vychyľovací systém

Počet dielikov 8
Počet bodov na dielik 32
Citlivosť Nezávisle nastaviteľná pre oba kanály v rozsahu 10mV/d až 5V/d s krokom 1-2-5
Chyba citlivosti +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Rozlišovacia schopnosť 8 bitov (0,39%)
Frekvenčný rozsah (-3dB) DC: 0-150 MHz, AC: 1.2 Hz-150 MHz
Predĺženie hrany impulzu max. 2.4 ns
Separácia kanálov min. -60 dB v celom frekvenčnom rozsahu
Vstupný odpor 1 MOhm +5 %, -2 %
Kompenzácia nepresnosti vstupného odporu Digitálna na absolútnu presnosť zobrazenia +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod
Vstupná kapacita 30 pF +- 2pF
Chyba nastavenia nuly +- 2% z rozsahu
Maximálne pripojiteľné napätie +- 200V na ľubovoľnom rozsahu do frekvencie 100 kHz

Spúšťacie obvody

Usporiadanie Dvojúrovňový spúšťací systém
Zdroje signálu pre primárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Zdroje signálu pre sekundárnu úroveň Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne
Nastavenie prahu spúšťania Kanál A a kanál B v celom rozsahu obrazovky. Externý spúšťací vstup pevne na asi 1.5V
Nastavenie aktívnej zmeny Nábežná, alebo záverná hrana pre každý vstup nezávisle
Minimálna perióda spúšťacích impulzov 5 ns
Minimálna dĺžka spúšťacích impulzov 2.5 ns
Maximálne pripojiteľné napätie na externý vstup V rozsahu -10V až +13V do frekvencie 20 kHz
Úpravy synchronizačných signálov Digitálny filter s možnosťou nastavenia doby trvania platného synchronizačného impulzu až 131072*Ts pre každú úroveň a čítač počtu opakovaní platnej spúšťacej udalosti nastaviteľný v rozsahu 1 až 32768 pre každú úroveň. Funkcia HOLD-OFF nastaviteľná na až 131072*Ts v vypínateľným automatickým režimom, ktorý zabezpečí zber správneho počtu dát pred spúšťacou udalosťou. (Ts - aktuálna perióda vzorkovania)

Vzorkovací systém

Počet dielikov 10
Počet bodov na dielik 40
Režim činnosti Zber a zobrazovanie pred a po spúšťacej udalosti s plynulým nastavením polohy okamihu spúšťania
Dĺžka záznamu 8192 bodov pre každý kanál
Rozsah nastavenia časovej základne v režime 1:1 2 ns/d až 100 ms/d v krokoch 1-2-5
Rozsah nastavenia časovej základne s využitím Zoom (Celková dĺžka záznamu) 200 ps/d až 1.6 s/d (8.192s)
Presnosť časovej základne 0.01 % do rozsahu 100ns/d a 0.5 % pre rozsahy 50ns/d až 5 ns/d
Rozsah vzorkovacej frekvencie v reálnom čase 1kHz až 200 MHz
Rozsah ekvivalentnej vzorkovacej frekvencie 1kHz až 20 GHz
Rozsah zobrazenia priebehu vzhľadom na spúšťaciu udalosť 8190 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 8192 vzoriek

Kompenzačný generátor

Výstupný konektor BNC, alternatívne k externému spúšťaciemu vstupu
Výstupná impedancia 1 kOhm paralelne so sériovou kombináciou 10nF a asi 50 Ohm
Tvar výstupného signálu Obdĺžnik striedy 1:1
Frekvencia výst. signálu 1465 Hz
Výst. napätie naprázdno 3.3V +- 5%

Napájanie

Zdroj napájania USB rozhranie počítača cez štandardný USB kábel
Maximálny odber USB1.1: 350 mA, USB2.0: 450 mA

Rozmery a hmotnosť

Rozmery bez konektorov a nožičiek (D x Š x V) 165 x 111 x 35 mm
Rozmery s konektormi a nožičkami (D x Š x V) 182 x 111 x 39 mm
Hmotnosť 520 g